中国和越南现代送礼文化的比较_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:10093
  • 折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情
  • 文档路径论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费

TÓM TẮT:Trong quan hệ giữa người và người việc tặng quà cho nhau là một việc làm có mục đích. Mục đích đó có thể trong sáng, lành mạnh. Người ta tặng quà vì xuất phát từ tấm lòng chân thật của mình với ân nhân; dù biết món quà mình tặng làm sao có thể đủ đền đáp được với người đã giúp đỡ mình. Người ta tặng quà cũng đơn giản chỉ vì muốn mang niềm vui đến với những người thân, người bạn của mình; món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng người được tặng lại thấy vô cùng sung sướng và cảm động. Mục đích tặng quà cũng có thể mang ý nghĩa lợi dụng, tranh thủ, đượm màu mua bán, đổi chác. Trong những trường hợp này giá trị vật chất của món quà được xem xét hàng đầu. Người dân trên thế gian trăm người trăm tính. Trong mỗi quốc gia, dân tộc các phong tục tặng quà dù bản chất hàm ý đều như trên nhưng thực hiện cụ thể cũng có nhiều khác biệt.

Luận văn này thực hiện tìm hiểu phong tục tặng quà của người dân ở hai nướcTrung - Việt. Tìm hiểu những thói quen, những nghi thức, những điểm giống nhau, khác nhau và cả những kiêng kỵ trong tặng quà của người dân hai nước. Thông qua việc nghiên cứu này luận văn sẽ cung cấp một cái nhìn tương đối hoàn chỉnh về việc tặng quà và cũng giúp người đọc hiểu sâu thêm về văn hóa hai nước Trung - Việt.

 

Từ khóa: Văn hóa tặng quà Trung Quốc, Việt Nam; kiêng kỵ trong tặng quà

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Phong tục tặng quà ở Việt Nam-1

1.1 Thói quen tặng quà của người Việt-1

1.1.1 Mục đích tặng quà-3

1.1.2 Đối tượng tặng quà-3

1.1.3 Dịp tặng quà-3

1.1.4 Hoàn cảnh tặng quà-3

1.1.5 Phong tục tập quán-4

1.2 Kiêng kỵ trong tặng quà của người Việt Nam-5

1.3 Cách thức tặng quà của người Việt Nam-7

Chương II Phong tục tặng quà ở Trung Quốc.-9

2.1 Thói quen tặng quà của người Trung Quốc-9

2.1.1 Mục đích tặng quà-9

2.1.2 Đối tượng tặng quà-10

2.1.3 Dịp tặng quà-10

2.1.4 Hoàn cảnh tặng quà-10

2.1.5 Phong tục tập quán-11

2.2 Điều cấm kỵ trong việc tặng quà của người Trung Quốc-13

2.3 Cách thức tặng quà của người Trung Quốc-14

2.3.1 Tặng quà phải đón ý sở thích của người tặng-14

2.3.2 Nắm vững kỹ xảo tặng quà, chú ý lễ tiết tặng quà-16

2.3.3 Nắm vững thời điểm, tặng đúng đối tượng-17

Chương III Điểm khác biệt lúc tặng quà của trung quốc và Việt Nam-19

3.1 Một vài điểm đồng dị khi chọn quà và tặng quà-19

3.2 Điểm tương đồng-20

3.3 Điểm khác nhau trong cách thức và phong tục tặng quà-21

Kết luận-23

Tài liệu tham khảo-24

Lời cảm ơn-25

致  谢-26

...
资料下载地址:

支付并下载